AKTUALNOŚCI

Szukaj
Legalizacja wag.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-10-16 12:00:00
Legalizacja wag


Znak metrologiczny M jest oznaczeniem wagi objętej prawną kontrolą metrologiczną elektronicznej i posiadającej legalizację.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawnej kontroli metrologicznej, legalizacji muszą zostać poddane wagi używane w następujących obszarach zastosowań:

W ochronie życia, zdrowia oraz środowiska.
W ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
W ochronie praw konsumenta.
Podczas poboru podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, przy wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń, kar umownych
i odszkodowań oraz dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń.
Podczas dokonywania kontroli celnej
Podczas wszelkiego obrotu handlowego
Legalizacja wagi jest to potwierdzenie wydawane uprawniony organ urzędowy, że dana waga dokonuje pomiaru ciężaru z dokładnością określoną
na tabliczce znamionowej, mające postać określonego przepisami oznaczenia umieszczonego na tabliczce znamionowej wagi lub w jej pobliżu.

Do każdego egzemplarza nowej wagi, która została poddana przez producenta Ocenie Zgodności, użytkownik otrzymuje dokument: Deklaracja Zgodności CE, stanowiący dodatkowe potwierdzenie faktu przeprowadzenia Oceny Zgodności urządzenia o numerze seryjnym wskazanym w tym dokumencie. Dokument Deklaracji Zgodności CE należy zachować, na wypadek zatarcia lub zniszczenia oznaczeń urzędowych określających ważność legalizacji, umieszczonych na urządzeniu.

Ocena Zgodności wag wagi objętych prawną kontrolą metrologiczną:

Obecnie stosowane oznaczenia:

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (wyprodukowane lub zaimportowane) po 20 kwietnia 2016r, które zostały poddane ocenie zgodności przez producenta, muszą być oznaczane literą M, umieszczoną w prostokątnej ramce, wraz z dwoma ostatnimi cyframi roku, w którym urządzenie zostało poddane ocenie zgodności.

Przykład:
Oznaczenia stosowane do 19 kwietnia 2016:

Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (wyprodukowane lub zaimportowane) do 19 kwietnia 2016, które zostały poddane ocenie zgodności przez producenta, były oznakowane z czarną literą M na zielonym tle, wpisaną w kwadrat o boku min. 12.5mm.

Przykład:

Wszystkie wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej do dnia 19 kwietnia 2016r. włącznie, posiadają oznakowanie przedstawione powyżej.

W obu wersja oznakowania występuje również czterocyfrowy numer Jednostki Notyfikowanej, nadzorującej proces produkcji i oceny zgodności.
W przypadku wag wyprodukowanych przez CAS Corporation jest to numer: 0122 (Holenderska Jednostka Notyfikowana: NMi CERTIN B.V.).

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej:

Okresy ważności legalizacji wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności:

Sposób oznakowania nie ma wpływu na określenie terminu zgłaszania danej wagi nieautomatycznej po raz pierwszy do legalizacji ponownej. Wyznacznikiem określającym ten terminu jest oznaczenie roku przeprowadzenia oceny zgodności.

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności, jest obecnie określony
w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”, które weszło w życie z dniem 2019.04.27 opublikowanym w Dz.U. 2019 poz. 759,( źródło: wagicas.pl )

Więcej pod linkiem. https://wagicas.pl/p/legalizacja-wag-39.html
Pierwsza grupa. Kasy online za 80 dni.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-10-12 12:00:00
Już od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani wdrożyć przedsiębiorcy:
Reklamówki biodegradowalne i kompostowalne.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-10-03 12:00:00

Czy torby na zakupy wykonane ze skrobi podlegają opłacie recyklingowej?
27
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-09-28 12:00:00
27
Kasy fiskalne online dla warsztatu samochodowego.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-09-21 12:00:00
Już niewiele ponad 3 miesiące zostało właścicielom warsztatów samochodowych na wdrożenie w swoich punktach kas fiskalnych ONLINE. Podpowiadamy, jakie urządzenia fiskalne najlepiej sprawdzą się w tym biznesie.
NIP Nabywcy na paragonie fiskalnym, od 1 stycznia 2020 roku.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-09-07 12:00:00
1 września 2019 roku wchodzi w zycie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-09-01 12:00:00
Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadziła ona zmiany w zakresie opłaty recyklingowej za torby foliowe.
Kasy fiskalne online w natarciu.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-08-16 12:00:00
Kasy fiskalne online w natarciu.
Faktura do paragonu tylko, gdy ma on NIP nabywcy od 1 stycznia 2020 r.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-08-03 12:01:00
Faktura do paragonu tylko, gdy ma on NIP nabywcy od 1 stycznia 2020 r.
Stanowisko MF w sprawie użytkowania starych kas fiskalnych.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-08-03 12:00:00
Stanowisko MF w sprawie użytkowania starych kas fiskalnych.
Ulgi na zakup urządzeń fiskalnych online.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-07-20 12:00:00
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienie podatkowe ws. ulg na zakup kas rejestrujących ONLINE.
Wyróżnienie dla Firmy Posnet.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-07-12 12:00:00
1,2,3,4...12! Już po raz 12-sty Posnet został wyróżniony Złotym Laurem Klienta!
Powrót do ...
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-07-05 12:00:00
Powrót do ...
Zmiana godzin otwarcia.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-06-29 12:00:00
Zmiana godzin otwarcia.
Nowa kasa fiskalna Novitus One.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-06-27 12:00:00
Nowa kasa fiskalna Novitus One.
Kasy samoobsługowe.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-06-22 12:00:00
Analizując oferty popularnych dostawców systemów sprzedaży można odnieść wrażenie, że świat dynamicznie zmierza w stronę kas samoobsługowych.
Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną online.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-06-15 12:00:00
Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną online.
Zmiany godzin otwarcia !
Opublikowany przez GRGOR w kategorii aktualności • 2019-06-10 12:00:00
Zmiana godzin otwarcia !
Czym się różnią kasy online od kas tradycyjnych ?
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-05-27 12:01:00
CZYM SIĘ RÓŻNIĄ KASY ONLINE OD KAS TRADYCYJNYCH ?
Kasy fiskalne online - co to takiego ?
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-05-27 12:00:00
Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Podatek od marketów ... ciąg dalszy.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-05-18 12:00:00
(...), Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) uznał, że Komisja Europejska popełniła błąd, uznając podatek od supermarketów za pomoc państwa dla innych podmiotów handlowych.
Nowa matryca stawek VAT.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-05-11 12:00:00
NOWA MATRYCA STAWEK VAT DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ FISKALNYCH
Opublikowano rozporządzenia Ministerstwa Finansów.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-05-02 12:00:00

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano dwa rozporządzenia: w sprawie kas rejestrujących oraz w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
Nowy Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-04-20 12:00:00
Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay, łączący funkcje drukarki fiskalnej, kasy i terminala płatniczego, sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzeba urządzenia obsługującego transakcje bezgotówkowe, mobilnego i zajmującego niedużo miejsca.
Dorożkarze, flisacy i sprzątaczki muszą się spieszyć z zakupem kas fiskalnych.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-04-16 12:00:00
Nie skorzysta z ulgi na zakup tradycyjnych urządzeń ten, kto zainstaluje je po 30 kwietnia br. A nowych urządzeń online jeszcze nie będzie.
Prezydent podpisał...
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-04-08 12:00:00

Wczoraj, 3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swoje podpisy pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawą – Prawo o miarach.
PosPay - start.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-04-02 12:00:00
Pierwszy, mobilny Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay jest już w sprzedaży.
5 homologacji dla urządzeń fiskalnych online Novitus.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-03-30 12:02:00
Novitus jako pierwszy posiada już 5 homologacj...
2-ga w Polsce homologacja dla kasy online.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-03-30 12:01:00
Druga homologacja online dla kasy NOVITUS!
1-sza w Polsce homologacja dla kasy online.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-03-30 12:00:00
Kasa Novitus MAŁA ONLINE
PosPay na VII CASHLESS CONGRESS
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-03-21 12:00:00
Uczestnicy tegorocznego Cashless Congress mogli zobaczyć jak działa pierwszy, mobilny Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay.
Rejestr podatników VAT.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-03-15 19:02:00
Dane teleadresowe firmy, historia rejestracji potencjalnych partnerów biznesowych do celów VAT, numery rachunków bankowych.
Kasy online od stycznia 2020 roku.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-03-15 19:01:00
Sejm przegłosował Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.
Ustawa o kasach online uchwalona !
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-03-15 19:00:00
Dzisiaj, 15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.
Kasy online od 1 maja 2019 roku ?
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-02-28 12:00:00
Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 20 lutego 2019 r.procedowany był projekt zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług...
Historia Wagi.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-02-16 12:00:00
Początki zastosowań wag sięgają najprawdopodobniej okresu około 4000 p.n.e..
Kasy online od 1 stycznia 2020 roku ?
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-02-02 12:00:00
29 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego.
Kasy fiskalne SHARP - koniec.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-01-26 12:00:00
Na początku tego roku, została sprzedana w naszej firmie
ostatnia kasa fiskalna marki SHARP
Historia Krajalnicy do chleba.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-01-19 12:00:00
Otto Frederick Rohwedder (07.07.1880-08.11.1960) to amerykański wynalazca i inżynier, który stworzył pierwszą automatyczną maszynę do krojenia chleba do użytku komercyjnego .
Dyrektywa antyfałszywkowa.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2019-01-12 12:00:00
Aptekom został już tylko miesiąc na przystosowanie się do wymagań tzw. dyrektywy antyfałszywkowej
HISTORIA KODU KRESKOWEGO
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-12-21 12:00:00
Kiedy na początku lat 30. – w czasach prawdziwej sprzedażowej prehistorii –
NOVITUS HD ONLINE
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-12-15 12:00:00
Główny Urząd Miar potwierdził w dniu dzisiejszym, że...
NOWOŚĆ W POSNECIE
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-12-08 12:00:00
Oto wyjątkowe, pierwsze takie na rynku...
HISTORIA METKOWNICY - POCZĄTEK
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-12-01 12:00:00
Japońskia firma SATO Corporation ( założona w 1940 r.)
HISTORIA KASY SKLEPOWEJ - POCZĄTEK
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-11-22 12:00:00
James Ritty wspólnie z bratem Johnem pracowali nad urządzeniem rejestrującym obrót gotówki w kasie.
BILETERKA AUTOBUSOWA EMAR-205
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-11-15 12:00:00
Bileterka autobusowa EMAR 205.
KASY ON-LINE DOPIERO ZA PÓŁ ROKU ?
Opublikowany przez GREGOR 2018 w kategorii aktualności • 2018-11-10 12:00:00
Rozporządzenie określające terminy fiskalizacji i zwolnienia zostanie wydane w wersji, w której nie ma ani słowa o nowych kasach
DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA MUSI MIEĆ NADANY NIP.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-10-27 12:00:00
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu programowania kas fiskalnych dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wystąpiła do Ministerstwa Finansów
PROJEKT MF, ZWOLNIENIA KASY FISKALNE, W LATACH 2019-1921
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-10-25 12:00:00
Na stronach RCL pojawił się nowy projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowią
NOWOŚĆ W URZĄDZENIACH FISKALNYCH NOVITUS
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-10-20 12:00:00
Drukarka fiskalna DEON LAN E
SPRZĄTACZKA, DOROŻKARZ I FLISAK KUPIĄ KASĘ FISKALNĄ.
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-10-13 12:00:00
Sprzątaczka, dorożkarz i flisak kupią kasę fiskalną
KASY ONLINE
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-09-15 12:00:00
Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych
NOWOŚĆ W URZĄDZENIACH FISKALNYCH POSNET
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-08-11 12:00:00
Kolejna odsłona drukarki POSNET Thermal
NOWOŚĆ W WAGACH
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-07-14 12:00:00
Do oferty GREGOR wprowadzona została nowa waga
POLSKA BEZGOTÓWKOWA
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-06-16 12:00:00
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa" to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce
PODWÓJNA WYMIANA KAS - CZY NA PEWNO ?
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2018-03-25 12:00:00
W ostatnich dniach pojawiły się artykuły prasowe i internetowe o „konieczności dwukrotnej wymiany połowy kas fiskalnych na rynku”
JPK
Opublikowany przez GREGOR w kategorii aktualności • 2017-11-25 12:00:00
Jesteś mikro przedsiębiorcą? Od 1 stycznia 2018 czekają Cię nowe obowiązki wobec fiskusa
GREGOR ( 1993-2019 )