KASY FISKALNE ONLINE :-) GREGOR WŁOCŁAWEK


Idź do treści

FORMULARZE

LP

NAZWA FORMULARZA

DOC

PDF

i-PDF

WZÓR

1

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji.

..

....

2

Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.

3

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.

 

4

Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.

 

Zmiana miejscs użytkowania kasy fiskalnej.

- zgodnie z § 14 ust. 5 Rozporządzenia podatnik w terminie 7 dni od dnia
zmiany miejsca używania kasy ma obowiązek poinformować o tym
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie
aktualizacyjne danych dotyczących kasy.

- jeżeli zmiana miejsca wiąże się również ze zmianą właściwości urzędu
skarbowego, zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia podatnik w terminie 7
dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności składa do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie w
prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy, pod
dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy, zgodnie z wzorem
określonym w
załączniku nr 2 do rozporządzenia .
Do wniosku podatnik dołącza informację o dotychczas właściwym
naczelniku urzędu skarbowego,

- należy zwrócić uwagę, iż na paragonie drukowanym przez kasę fiskalną
uwidocznione jest miejsce dokonywanej transakcji, wraz ze wskazaniem
dokładnego adresu. Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca
używania kasy podatnik ma obowiązek zapewnić dokonanie zmiany w
książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz dokonać
zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu
sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana,

- zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości
pamięci fiskalnej kasy.

       

5

Pełnomocnictwo szczególne. ( np do odczytu pamięci fiskalnej w US
oraz do odczytu pamięci fiskalnej i likwidacji kasy fiskalnej w US )
Druk PPS-1(2) (wzór nr 2) obowiązuje od 01.03.2017 roku.

 


   

6

US we Włocławku / Opłata skarbowa Urząd Miasta Włocławek.

     
           
           
           
 
 

i-PDF - interaktywny dokument PDF ( dłuższy czas otwierania formularza )

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego